Suunnittelun ohjaus

Mitä suunnittelun ohjaus on?

Hyvin toimiva suunnitteluyhteistyö on edellytys onnistuneelle rakennushankkeelle. Jo pienempikin rakennus vaatii useiden eri alojen suunnittelijoita. Suunnittelun ohjaaja on linkkinä tilaajan, käyttäjän, urakoitsijan ja suunnittelijoiden välillä. Suunnittelun ohjauksella varmistetaan, että suunnittelijoiden yhteistyö on saumatonta ja suunnittelu toteutuu oikea-aikaisesti. Materiaalivalinnoilla ja työtekniikkaa jo suunnitteluvaiheessa miettimällä voidaan saada aikaan huomattavia säästöjä. Suunnittelun ohjauksella varmistetaan tilaajan toiveiden toteutuminen suunnitelmiin saakka.

Suunnittelualat

  • Arkkitehtisuunnittelu
  • Sisustussuunnittelu
  • Rakennesuunnittelu
  • LVI-suunnittelu
  • Sähkösuunnittelu
  • Valaistussuunnittelu
  • Automaatiosuunnittelu
  • Sprinklerisuunnittelu
  • Palotekninen suunnittelu
  • Piha- ja vihersuunnittelu